Waarborg voor goede zorg voor de cliënt

Kwaliteitskader Cosmetische Zorg: waarborg voor goede zorg voor de cliënt

Patiënten hebben te allen tijde recht op de beste en veilige zorg, ook als het een (puur) cosmetisch doel heeft. Om dat te kunnen waarborgen, is het belangrijk om afspraken te maken over de kwaliteitseisen die gesteld worden aan alle artsen die cosmetische zorg bieden.

Op 12 november jl. is het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland (ZIN). Dit kwaliteitskader is dé landelijke norm voor zorgverleners en klinieken om de kwaliteit van de cosmetische zorg te waarborgen. Belangrijke speerpunten zijn afspraken over betrouwbare en transparante voorlichting aan de cliënt en over samenwerking en kennisuitwisseling tussen artsen ten behoeve van continue kwaliteitsverbetering.

In Nederland wordt het grootste aantal medisch cosmetische verrichtingen uitgevoerd door cosmetisch artsen. De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) vertegenwoordigt de cosmetisch artsen in Nederland met momenteel ruim 200 leden en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit kwaliteitskader. De NVCG heeft een grote verantwoordelijkheid -als initiatiefnemer van de stuurgroep Cosmetische Zorg- om in samenwerking met andere medisch specialismen en de Patiëntenfederatie de implementatie van het kwaliteitskader in goede banen te leiden. De totstandkoming van het landelijke kwaliteitskader is een belangrijke stap in de professionalisering van de medisch cosmetische sector en helpt om deze medische discipline op (inter)nationaal niveau op de kaart te zetten door innovatie en continue kwaliteitsverbetering.

Voor de inhoud van het kwaliteitskader zie de website van Kwaliteitsinstrumenten
zie ook de Volkskrant 

Dit artikel verscheen als eerste op de website van de NVCG. 

Share This Article:
× Whatsapp